Dịch vụ cung cấp

Nội dung dịch vụ

▶ Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ từ bước tư vấn để vào thị trường Việt Nam đến các thủ tục thành lập cụ thể bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm.


Dịch vụ

Nội dung

Thành lập doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Hỗ trợ lấy giấy phép

Thành lập
văn phòng đại diện

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện
Hỗ trợ lấy giấy phép

Thay đổi nội dung
giấy phép kinh doanh

Tư vấn thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh
Hỗ trợ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

▶ Dịch vụ tư vấn kế toán

Chúng tôi hỗ trợ công ty của bạn từ nghiệp vụ sổ kế toán hàng ngày đến các dịch vụ cụ thể liên quan đến kế toán bởi các chuyên gia Việt Nam và kiểm toán viên Nhật Bản.

▶ Dịch vụ tư vấn thuế
 Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn thuế

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bởi các chuyên gia bản xứ có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn tại Việt Nam và các chuyên gia Nhật Bản.

Dịch vụ Nội dung

Dịch vụ tư vấn
hàng tháng

・Thỏa thuận trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề thuế, v.v. phát sinh hàng ngày qua điện thoại hoặc e-mail

・Tư vấn thiết lập các báo cáo nội bộ
・Kiểm tra các hồ sơ cần thiết nộp cơ quan thuế
・Cập nhật các quy định về pháp luật có liên quan

Thuếthu nhập cá nhân (TNCN)

・Người Việt Nam
・Người Nhật

【Lần đầu】

 ・Đăng ký MST cá nhân

 ・Đăng ký người phụ thuộc (trường hợp cần thiết)

 

【Hàng quý, năm】

 ・Lập tờ khai thuế TNCN hàng quý

 ・Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm

 ・Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN khi kết thúc nhiệm kỳ công tác

 ・Hỗ trợ nguyên năm

   Khai thuế hàng quý x 4 lần + khai quyết toán thuế

3

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

・Lập tờ khai thuế hàng quý
・Lập tờ khai quyết toán thuế cuối năm
・Rà soát lại tờ khai thuế hàng quý
・Rà soát lại tờ khai quyết toán thuế cuối năm

4

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

・Tờ khai thuế GTGT
・Hoàn thuế GTGT

5

Thuế nhà thầu

・Thực hiện kê khai thuế nhà thầu.

6

Tư vấn thuế

・Kiểm tra mức thuế suất, có hay không chịu thuế
・Hỗ trợ lập hợp đồng
・Kiểm tra rủi ro thuế thông qua soát xét hợp đồng

7

Hỗ trợ soạn công văn gởi cơ quan nhà nước

・Hỗ trợ soạn công văn gởi các cơ quan nhà nước liên quan về thuế

8

Hỗ trợ kiểm toán thuế

・Hỗ trợ kiểm toán thuế

▶ Dịch vụ tư vấn lao động

Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn lao động.


Chúng tôi hỗ trợ người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


Dịch vụ Nội dung

Xin VISA, giấy phép lao động, thẻ tạm trú

・Hỗ trợ xin VISA
・Hỗ trợ xin giấy phép lao động
・Hỗ trợ xin thẻ tạm trú
・Hỗ trợ xin visa đi Nhật và các quốc gia khác cho người Việt Nam

Tính lương

・Tính lương cho nhân viên người Việt Nam
・Tính lương cho nhân viên người Nhật (cá nhân cư trú)

3

Thủ tục bảo hiểm xã hội

・Hỗ trợ làm thủ tục BHXH cho nhân viên người Việt Nam
・Hỗ trợ làm thủ tục BHXH cho nhân viên người Nhật (cá nhân cư trú)

4

Hợp đồng lao động
Quyết định bổ nhiệm

・Hỗ trợ lập hợp đồng lao động
・Hỗ trợ soạn thảo quyết định bổ nhiệm

▶ Dịch vụ dịch thuật

Đội ngũ nhân viên có chuyên môn và kinh nghiệm sẽ thực hiện dịch thuật. Sau khi dịch sang từng ngôn ngữ, các chuyên gia bản địa có kinh nghiệm sâu rộng và chuyên môn phù hợp về Việt Nam phù hợp với nội dung dịch vụ sẽ kiểm tra lại.


Kurosawa Consulting Việt Nam với phương châm “chính xác, ngay lập tức, cẩn thận”, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao.


Chúng tôi thực hiện dịch vụ dịch thuật với chất lượng cao để luôn đảm bảo đáp ứng được chất lượng của bản dịch thuật.


Dịch vụ Nội dung

Dịch vụ tư vấn dịch thuật (hợp đồng hàng tháng)

・Giải thích các điểm chính cho từng ngôn ngữ về nội dung của các tài liệu được mô tả bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Việt thông qua e-mail.
・Các tài liệu cần kiểm tra, xác nhận:
   Các thông tin, quyết định từ cơ quan nhà nước
   Luật và quy định
   Hợp đồng
   Các báo cáo, tài liệu nội bộ và bên ngoài công ty

Dịch vụ dịch thuật

・Hỗ trợ dịch thuật Nhật – Việt – Anh
・Dịch thuật tài liệu chuyên ngành, tài liệu tổng hợp, dịch thuật công chứng
・Các tài liệu cần kiểm tra, xác nhận:
   Các thông tin, quyết định từ cơ quan nhà nước
   Luật và quy định
   Hợp đồng
   Các báo cáo, tài liệu nội bộ và bên ngoài công ty

▶ Dịch vụ thư ký doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ soạn thảo tài liệu để nộp cho Trụ sở chính ở Nhật Bản hoặc cho Hội đồng quản trị (HĐQT) sử dụng.Dịch vụ Nội dung

Soạn thảo hồ sơ

・Soạn thảo các văn bản chấp thuận, nghị quyết
・Soạn thảo biên bản họp Ban Giám Đốc
・Soạn thảo hợp đồng
・Soạn thảo công văn, thông báo và các văn bản khác

Soạn thảo hồ sơ nộp các cơ quan nhà nước

・Soạn thảo các báo cáo tháng, quý, năm
・Báo cáo tình hình sử dụng lao động
・Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài
・Báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện

Quản lý, lưu trữ hồ sơ

・Các hồ sơ của công ty

・Con dấu
・Biên bản họp Ban Giám Đốc

▶ Dịch vụ tư vấn bất động sản

Chúng tôi cung cấp thông tin và tư vấn đầu tư cụ thể cho những người đang cân nhắc đầu tư vào thị trường bất động sản tại Việt Nam.Dịch vụ

Nội dung

Môi giới bất động sản

・Tư vấn đầu tư bất động sản (mua, bán)
・Tổ chức tour tham quan thị trường bất động sản tại Việt Nam
・Cung cấp thông tin về thị trường bất động sản tại Việt Nam
・Hỗ trợ các thủ tục về mua bán, thuê, cho thuê bất động sản

Khai thuế

・Khai thuế đối với giao dịch bất động sản

▶ Dịch vụ tư vấn sáp nhập và mua lại (M&A)

Chúng tôi hỗ trợ bạn tìm kiếm đối tác kinh doanh phù hợp khi tham gia vào thị trường Việt Nam.
Dịch vụ Nội dung
Giới thiệu đối tác kinh doanh

・Giới thiệu đối tác kinh doanh địa phương
・Hỗ trợ đàm phán
・Kiểm tra nội dung hợp đồng liên doanh