Với những kế toán viên được chứng nhận từ Việt Nam và Nhật Bản- những người đã có kinh nghiệm thực tiễn trong việc hỗ trợ cho hơn 250 doanh nghiệp Việt Nam,

chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp ở Việt Nam

 

Thế mạnh của Kurosawa Consulting Việt Nam

1.Kinh nghiệm và thành tựu phong phú của công ty mẹ ở Nhật Bản

Tập đoàn Kurosawa được thành lập năm 1972. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ như hỗ trợ tư pháp, kế toán công chứng, kế toán thuế, điều tra đất đai và nhà ở, nghiên cứu, hỗ trợ hành chính, hỗ trợ lao động và bảo hiểm xã hội, tư vấn quản lý đã đăng ký và các dịch vụ liên quan khác. Với phương châm “chính xác”, “nhanh gọn” và “cẩn thận”, tại Nhật Bản, chúng tôi đã đạt được những thành tựu phong phú từ việc cung cấp dịch vụ trọn gói từ khảo sát đến đăng ký, kế toán và thuế với các vấn đề pháp lý. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó từ các dự án quy mô lớn như giao dịch mua bán nợ toàn quốc cho đến việc đối ứng theo yêu cầu chi tiết của từng cá nhân.

2. Đối ứng bằng tiếng Nhật
Nhân viên của chúng tôi có thể đối ứng tiếng Nhật ở mức độ kinh doanh. Các nhà quản lý và chuyên gia cố vấn nhiều kinh nghiệm sẽ tư vấn và hỗ trợ cho Quý doanh nghiệp.
3.Kinh nghiệm thực tế phong phú
Các dịch vụ được thực hiện từ các kế toán viên đã được chứng nhận ở Việt Nam và Nhật Bản- những người có nhiều kinh nghiệm trong hỗ trợ phát triển của hơn 250 doanh nghiệp Việt nam, cùng với các chuyên gia từ các công ty lớn. Chúng tôi hỗ trợcung cấp dịch vụ cho các công ty lớn đến vừa và nhỏ ở Nhật và Việt Nam.